top of page

Nowe standardy BHP: jak dostosować Twoje biuro?

Zaktualizowano: 27 mar

Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi stawiają przed firmami wyzwanie. Będzie ono polegać na przekształceniu biur w bardziej ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy. Dowiedz się, co dokładnie musisz zrobić, aby dostosować stanowiska pracy do nowych standardów.


Zmiany, które weszły w życie od 17 listopada 2023 roku, wynikają z nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku. Nowe uregulowania precyzują wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, jak również organizacji pracy na tych stanowiskach.


Ta nowelizacja została wprowadzona w odpowiedzi na dynamiczny rozwój technologii w ciągu ostatnich 25 lat. Zmiany te obejmują liberalizację wymogów dotyczących stosowanego sprzętu komputerowego oraz mebli na stanowiskach pracy, aby lepiej odpowiadały one aktualnym potrzebom i zapewniały wyższy poziom komfortu oraz bezpieczeństwa dla pracowników.


W artykule przeczytasz

 1. Do kiedy musisz dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów BHP

 2. Cel i wpływ nowych norm BHP na pracowników

 3. Jakie są wymogi wobec pracodawców w zakresie dostosowania się do nowych regulacji

 4. Sprawne adaptacja do zmian BHP - 7 kroków

 5. Projektowanie stanowisk pracy zgodnie z nowymi normami BHP - co musisz wiedzieć

 6. Co z pracownikami, którzy korzystają z laptopa

 7. Nowe standardy BHP a praca zdalna

 8. Jak dostosować biuro do nowych standardów BHP z Gleevery


Do kiedy musisz dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów BHP

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy mają obowiązek w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia dopasować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, które zostały utworzone przed tym terminem, do minimalnych standardów bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii, jakie określają nowe przepisy.


Mając na uwadze, że zmiany weszły w życie 17 listopada 2023 roku, pozostało niewiele czasu do upłynięcia tego terminu, który przypada na maj.


Cel i wpływ nowych norm BHP na pracowników

Wprowadzenie zmian na stanowiskach pracy ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą przy monitorach ekranowych oraz poprawę ogólnych warunków pracy. Nowe przepisy mają na celu nie tylko eliminację istniejących zagrożeń, ale także zapobieganie powstawaniu nowych problemów zdrowotnych związanych z pracą przy monitorach.


Firmy są zobowiązane do dostosowania się do nowych przepisów, co wymaga przekształcenia biurowych przestrzeni w ergonomiczne miejsca pracy. Zmiany te zabezpieczą zdrowie pracowników, ale także przyczynią się do zwiększenia ich efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Nowe normy BHP mają zatem za zadanie nie tylko ochronę zdrowia pracowników, ale także poprawę ogólnej jakości pracy w biurach.


Chcesz dowiedzieć się, jak dostosować stanowiska pracy do wymogów BHP? [WEBINAR]


Obejrzyj webinar, który prowadziliśmy z Joanną Żurkiewicz - specjalistką ds. BHP. Sprawdź, co w praktyce oznacza ergonomiczne biuro i jak HR może dbać o zdrowie pracowników w biurze.Jakie są wymogi wobec pracodawców w zakresie dostosowania się do nowych regulacji

Pracodawca ma nałożony obowiązek zapewnienia, że stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe spełniają minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.


Ponadto, pracodawca musi regularnie przeprowadzać ocenę warunków pracy na tych stanowiskach, biorąc pod uwagę kilka kluczowych aspektów:


 • Organizację stanowisk pracy, włączając w to rozmieszczenie elementów wyposażenia, tak aby zapewnić spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Stan elementów wyposażenia stanowisk pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak porażenie prądem elektrycznym.

 • Ocena obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, aby uniknąć powstawania dolegliwości zdrowotnych związanych z długotrwałym korzystaniem z monitorów.

 • Analiza obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem jakości oświetlenia oraz innych czynników mogących wpływać na komfort i zdrowie pracowników.

 • Ocena obciążenia psychicznego pracowników, które może wynikać z nieodpowiedniego organizowania pracy.


Dodatkowo, pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o wszystkich aspektach dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, włączając w to wyniki przeprowadzonych ocen oraz wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które są wdrożone w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.


Sprawna adaptacja do zmian BHP - 7 kroków

W obliczu nowych standardów BHP dotyczących pracy przy monitorach ekranowymi, HR-owcy i BHP-owcy stoją przed wyzwaniem zapewnienia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla pracowników. Możliwe jest skuteczne dostosowanie się do tych zmian. Sprawdź te 7 kroków:


 1. Dokładny przegląd warunków pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi, w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy zgodnie z nowymi przepisami.

 2. Wdrożenie nowych warunków pracy, z uwzględnieniem zmian, biorąc pod uwagę wynajem jako jedną z opcji dostosowania.

 3. Aktualizacja polityk i procedur związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy w biurze, uwzględniając nowe wytyczne.

 4. Opracowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, które klarownie wyjaśniają nowe przepisy i motywują do przestrzegania wytycznych.

 5. Organizacja szkoleń dla pracowników i kierowników dotyczących nowych wymagań bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii.

 6. Monitorowanie postępów w wdrażaniu nowych wytycznych oraz zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu ewentualnych problemów lub wątpliwości pracowników.

 7. Śledzenie zmian w przepisach i zapewnienie, że firma pozostaje zgodna z obowiązującymi regulacjami, dostosowując się do ewentualnych aktualizacji.


W dalszej części artykułu skupimy się na punkcie 2, czyli jak wdrożyć zmiany w zgodzie z nowymi standardami BHP.Projektowanie stanowisk pracy zgodnie z nowymi normami BHP - co musisz wiedzieć

Przedsiębiorstwa muszą spełnić szereg wytycznych dotyczących ergonomicznego projektowania stanowisk pracy z monitorami ekranowymi, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i wygodne warunki pracy. Oto kluczowe elementy, które muszą być uwzględnione na stanowiskach pracy zgodnie z nowymi przepisami:


 • Monitor ekranowy powinien spełniać szereg wymagań dotyczących wyświetlanego obrazu oraz możliwości regulacji, aby zapewnić wygodne i ergonomiczne warunki pracy.


Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:a) znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,b) obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności,c) jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,d) regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu.”


Górna krawędź monitora ekranowego powinna znajdować się na wysokości oczu pracownika.”


 • Klawiatura powinna być odpowiednio zaprojektowana, aby minimalizować zmęczenie kończyn, a powierzchnia klawiatury powinna być matowa, z czytelnymi i kontrastowymi znakami.

 • Powierzchnia blatu stołu musi być wystarczająca i matowa.

 • Krzesło powinno spełniać określone kryteria stabilności, regulacji oraz wyprofilowania, aby zapewnić wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów.


Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,e) regulowane podłokietniki.”


 • Na życzenie pracownika, stanowisko pracy powinno być wyposażone w dodatkowe elementy ułatwiające pracę, takie jak uchwyt na dokumenty lub podnóżek.


Dokładne przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracowników, dlatego należy im przywiązywać dużą wagę podczas organizacji stanowisk pracy z monitorami ekranowymi.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego rozporządzania. Możesz je przeczytać na tej stronie.


Co z pracownikami, którzy korzystają z laptopa

Jeśli pracownik korzysta z przenośnych systemów przez co najmniej połowę swojego czasu pracy, należy zapewnić mu stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę, umożliwiającą ustawienie ekranu na odpowiedniej wysokości, tak aby górna krawędź znajdowała się na poziomie oczu. Ponadto, należy dostarczyć dodatkową klawiaturę i mysz.


Nowe standardy BHP a praca zdalna

Pomimo że nowe zmiany w rozporządzeniu dotyczą nie tylko wyposażenia w zakładach pracy, ale także stanowisk pracy pracowników zdalnych, przepisy nie precyzują bezpośrednio, czy pracodawca musi dostarczyć pracownikowi zdalnemu stacjonarny monitor ekranowy. Jednakże, pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o nowych wymaganiach dotyczących stanowiska pracy i poprosić go o podpisanie oświadczenia, że jego miejsce pracy zdalnej spełnia normy BHP, jeśli pracownik korzysta ze swojego sprzętu. Ważne jest również zapewnienie pracownikowi pracującemu zdalnie ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z prywatnego sprzętu, w tym urządzeń technicznych w celach zawodowych.


Jak dostosować biuro do nowych standardów BHP z Gleevery

Dostosowanie biura do nowych standardów BHP powinno być Twoim priorytetem. Ale jak to zrobić w sposób efektywny i ekonomiczny? Odpowiedź brzmi: z Gleevery!Dlaczego warto wynajmować, a nie kupować?

Wynajem sprzętu biurowego z Gleevery to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala firmom dostosować się do nowych standardów BHP bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu sprzętu. Zamiast inwestować duże sumy w zakup, możesz elastycznie wynająć potrzebne wyposażenie biurowe i płacić tylko za faktyczne użytkowanie.


Wynajem pozwoli ci także uniknąć posiadania przestarzałego sprzętu i technologii, jednocześnie nie będąc związanym długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi. Nasze elastyczne rozwiązania umożliwiają szybką adaptację do zmian na rynku, wspierając dynamiczny rozwój Twojej firmy.


Z wynajmem z nami zrezygnujesz z wynajętych zestawów z miesiąca na miesiąc! To rozwiązanie eliminuje długoterminowe zobowiązania, jest bardziej ekonomiczne oraz przyjazne dla środowiska. Wynajem umożliwia dostęp do najnowszych technologii i minimalizuje koszty konserwacji oraz napraw.


Jak z Gleevery dostosujesz swoje biuro?

Z Gleevery masz dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości wyposażenia biurowego, które spełnia najnowsze standardy BHP. Od ergonomicznych foteli i biurek po funkcjonalne monitory ekranowe, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć bezpieczne i komfortowe środowisko pracy dla swoich pracowników. Nasz prosty proces wynajmu umożliwia szybkie i wygodne dostosowanie biura do Twoich potrzeb.


Gotowy, by dostosować swoje biuro do nowych standardów BHP?

Kliknij poniższy link i dowiedz się więcej. 
Zacznij teraz!

Nowe standardy BHP stawiają przed firmami wyzwania, ale także otwierają nowe możliwości dla poprawy warunków pracy i zwiększenia efektywności. Dostosowanie się do nowych przepisów nie tylko przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników, ale także może przynieść korzyści w postaci zwiększonej produktywności i zaangażowania. Dlatego zachęcamy wszystkie firmy do podjęcia działań w celu dostosowania się do nowych standardów BHP już teraz!Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page